فرهنگستان زبان لری

رٱزهشتگٱ زڤون لٛوری پلرد ۉ دیؤونداری سی هناڌاری زاْ زڤون لٛوری

بیشتر بخوانید


آرشیو مقالات ما در تلگرام

کانال تلگرام


Card image cap
تست اولین مقاله

متن چکیده را وارد کنید

Last updated 3 mins ago

متن کامل